§1
INFORMACJE OGÓLNE
Polityka prywatności i polityka plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych na stronie www.alfasc.com.pl . Zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora ( przede wszystkim w odniesieniu do formularza kontaktowego zawartego na stronie) określa podstawy, cele i okres przetwarzania danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Naszej strony internetowej były chronione w najwyższym stopniu.
§1
Administratorem danych osobowych jest „Alfa” Sosnowscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Kopalniana 8, 42-262 Poczesna. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Nami pod podanym adresem korespondencyjnie, mailowo : ochronadanychalfa@gmail.com lub pod nr tel: 539 720 731.
§2
Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie podczas wypełnienia formularza kontaktowego takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu przetwarzane są w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) :
-obsługi zgłoszeń,
-prowadzenia korespondencji,
- realizacji zamówień lub usług ,
-rejestrowania transakcji,
-windykacji należności,
-archiwizacji danych,
-przedstawienia oferty handlowej (po odebraniu przez Ciebie zgody)

§3
Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane jedynie podmiotom wspierającym nas
w zakresie realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji . Dokładne dane
dostępne poprzez kontakt z Nami. Są to firmy z zakresu wsparcia IT

§4
Dodatkowo, istnieje możliwość udostępnienia Twoich danych uprawnionym organom
publicznym odpowiedzialnym za kwestie nadużyć lub oszustwa (np. kontrola
skarbowa). Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Twoich danych osobom ani firmom
trzecim w celach marketingowych

§5
Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

§6
Twoje dane będą przechowywane przez okres obsługi zapytania, realizacji umowy,
przeprowadzenia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie
podatkowym, rachunkowym lub innym, dochodzenia ewentualnych roszczeń w
związku z umową, archiwizacji i prowadzenia statystyk lub do czasu cofnięcia przez
Ciebie zgody. Twoje dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej lub/i
papierowej, maksymalnie do 10 lat od chwili zakończenia umowy, usługi, zamówienia
lub transakcji. Po upływie tego okresu są trwale usuwane przez osoby uprawnione
zgodnie z obowiązującą procedurą

§7
Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, obejmującego zakres:
-dostępu do Twoich danych,
- możliwości sprostowania lub usunięcia Twoich danych,
-ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
- przenoszenia Twoich danych,
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu Twoich
danych,
- wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
Możesz skorzystać z powyższych uprawnień, gdy zażądasz:
-dokonania zmiany w Twoich niekompletnych lub nieprawidłowych danych
- usunięcia Twoich danych, aby nie były dostępne dla nas i ponownie przetwarzane w
celach, dla których zostały zgromadzone
- ograniczenia przetwarzania Twoich danych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość
lub przetwarzanie niezgodnie z przeznaczeniem, do momentu, aż wyjaśnimy wszelkie
nieprawidłowości i jeśli nie zechcesz usunąć Twoich danych
- przeniesienia Twoich danych na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą
- wyrażenia sprzeciwu w/s nieprawidłowego przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, w postaci wniesienia skargi do organu nadrzędnego, czyli GIODO pod
adresem:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§8
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji usługi.

§9
Nasza strona tak jak wiele innych serwisów internetowych świadczących usługi drogą
elektroniczną może gromadzić w ramach usług swojej strony dane za pośrednictwem
takich technologii jak cookies oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce
lub urządzeniu). O tym w jaki sposób wykorzystujemy pliki dowiesz się w (tu
odnośnik) Polityce Plikow Cookies.


§10
Twoje dane nie ulegają profilowaniu.
§11
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić
je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń
serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych.